Een dagje Biesbosch begint hier !
 

Parkregels
Elk jaar zoeken duizenden recreanten hun vertier in De Biesbosch, voor een excursie per boot of fiets, avondwandeling, picknick of overnachting. Hoe dan ook: om de natuur te beschermen én om iedereen optimaal te laten genieten van dit gebied gelden er een aantal regels in het Nationaal Park. Vanzelfsprekend in een natuurgebied mag je geen afval achterlaten, harde muziek draaien of open vuur stoken. Te hard varen (+6 km/uur) is ook niet toegestaan, zeker niet in de kreken. Helaas hebben de toezichthouders van De Biesbosch er vaak toch hun handen vol aan om overtreders op hun gedrag aan te spreken. Lees voor je bezoek aan De Biesbosch even de onderstaande parkregels door: het is een kleine moeite je hieraan te houden en bovendien riskeer je dan geen (fikse) boete!

10 Parkregels
1. De maximum vaarsnelheid in de kreken is 6 km/uur. In sommige grotere kreken mag je 9 km/uur
2. Beroepsvaart heeft altijd voorrang
3. Het is verboden om afgesloten gebieden of kreken in te gaan
4. Aanmeren mag alleen bij aanlegsteigers, meerpalen en speelweides.
5. Kamperen mag alleen op aangegeven plekken: wild kamperen is verboden
6. Kampvuren zijn niet toegestaan.
7. Barbecues moeten tenminste 40 cm boven de grond staan
8. Neem afval mee in een vuilniszak of gooi het in één van de afvalbakken die in het gebied staan
9. Vissen mag alleen met een vergunning
10. De Biesbosch is een stiltegebied, respecteer dit

Drones zijn verboden
Het vliegen met drones boven het rechtsgebied van Nationaal Park De Biesbosch is niet toegestaan. drones kunnen in water- en vogelrijke gebieden verstoring veroorzaken. Vooral watervogels zoals steltlopers en eenden reageren alert als groep op apparaten die ze niet kennen. Dit geldt ook voor modelvliegtuigen, luchtballonnen en andere ‘vaartuigen’ in het luchtruim. Bij uitzondering, bijvoorbeeld voor het maken van documentaires, natuurfilms of educatiemateriaal, kunnen deze luchtruim-activiteiten worden toegestaan. Dit kan alleen in overleg met Staatsbosbeheer en/of Parkschap. Er wordt dan altijd in afstemming met de boswachters gekeken waar vluchtactiviteit plaats kan vinden zonder dat broedende of rustende vogels daar hinder van ondervinden. Het verbod op drones en andere modelsportactiviteiten staat beschreven in artikel 32 van onderstaande Biesboschverordening.